Matematika II

Zkratka předmětu KMI/KMTII
Název předmětu Matematika II
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KMI/KMTII
Název Matematika II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/MATII
Vyloučené předměty KMI/KMIIA
Podmiňující KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii.

Požadavky na studenta

Aktivní účast na první konzultaci.
Vypracování sad domácích úloh (100 %).
Úspěšné napsání zápočtového testu na konci semestru (více než 50%).
Složení písemné (více než 50%) a ústní části zkoušky.

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování, diferenciální rovnice;
7 - Určitý integrál a jeho aplikace;
8. - Funkce více reálných proměnných;
9 - Parciální derivace, diferenciál;
10 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
11 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;
12 - Užití software MAPLE V v lineární algebře;
13 - Užití software MAPLE V v matematické analýze;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika I (MATI, MATIA).

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
Literatura
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • NÝDL, V., KLUFOVÁ, R. Matematika Část 2 - Matematická analýza.
  • NÝDL et all. Matematika II. - Mathematics II. Cvičení - Seminar.
  • KAŇKA, M., HENZLER, J. Matematika II (pro VŠE).
  • Nýdl a kol. MATEMATIKA 2 - Úlohy, otázky, aplikace. 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF