Vocetková Klára, Mgr.

Odborné zaměření

  • Matematika I - matematické struktury
  • Matematika II - matematická analýza
  • Matematika pro zemědělské obory
  • Matematika pro rybářské obory
  • Matematika pro informatiky
  • Diskrétní matematika
  • Metody zpracování informací

 

Akademická kvalifikace

  • 1992 – 1997: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, učitelství matematiky pro základní školy a učitelství tělesné výchovy a sportu pro střední školy, akademický titul Mgr.
  • 1997 – 2003: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, učitelství výpočetní techniky a matematiky pro střední školy, akademický titul Mgr.
  • od roku 2014: Doktorské studium na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, obor Teorie vzdělávání v matematice


 

Moje osobní stránky

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ARNP1 Aritmetika I KMA Ano
GIS1 Geografické informační systémy 1 KMI Ano
MAT Matematika KMI Ano Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
KMATI Matematika I KMI Ano Ano
MATEA Matematika I KMI Ano Ano
MATI Matematika I KMI Ano Ano
KMTII Matematika II KMI
MATEB Matematika II KMI Ano Ano
MATII Matematika II KMI Ano
MATE Matematika pro informatiky KMA Ano Ano
YMATI Mathematics I KMI Ano
KMZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
MZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
REPMA Repetitorium středoškolské matematiky KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vocetková Klára
VYUŽITÍ STRUKTURNÍCH KOMPONENT INTERAKTIVNÍCH UČEBNIC V HODINÁCH MATEMATIKY NA ZÁKLADĚ VIDEOSTUDIÍ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Šulista Marek
Yield Models of Supplementary Pension Insurance (Transformed Funds)
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Vybrané problémy modulární aritmetiky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Využití mezipředmětových vztahů v hodinách zeměpisu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Dynamické počítačové prostředí jako prostředek ke zvýšení porozumění počtu pravděpodobnosti
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Štěpánková Radka
Hledání optimálního rozhodnutí v podmínkách rizika
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Vocetková Klára
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Tlustý Pavel
Důkazy vybraných algebraických identit
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vocetková Klára
Interaktivní výuka se zaměřením na pravděpodobnostní metody
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vocetková Klára
Aristoteles aneb výuka v přírodě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 10 z 10