Anglický jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/KAJ1
Název předmětu Anglický jazyk 1
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KJE/KAJ1
Název Anglický jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJ1
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/ETEN, KJE/VTEFA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Výuka jazyka je zaměřena na osvojení základních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Cílem předmětu je příprava na složení mezinárodní zkoušky odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen na seznámení s metodikou zkoušky a jednotlivými typy cvičení pro poslechovou a písemnou část zkoušky - Listening, Reading, Writing a Use of English. Student si zopakuje a prohloubí znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby nutné k úspěšnému zvládnutí daného typu zkoušky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- účast na první povinné konzultaci (případná nepřítomnost musí být řádně omluvena);
- přihlášení se do kurzu Anglický jazyk 1 (AJ1/KAJ1) v systému Moodle;
- splnění všech zbylých úkolů v systému Moodle do konce 11. týdne ZS a do konce 12. týdne LS s průměrným celkovým skóre minimálně 85%, studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně;
- v závěrečném zápočtovém testu uspět alespoň na 70%, test se sestává z celkem 36 otázek, testuje se use of English, poslech a čtení; časová dotace na test je 50 minut včetně poslechu, studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný, který se zpravidla píše poslední pátek výukové části semestru, a jeden opravný);
- samostudium.

Obsah

Témata:
1. Seznámení s jednotlivými úrovněmi SERR pro jazyky
2. People and Relationships, present simple and continuous
3. Informal letter/email, scanning
4. Transport, past simple and continuous
5. Free time activities, present perfect
6. Discourse markers, phrasal verbs
7. Occupations, past perfect
8. Layout and text structure, word formation
9. Media, passive
10. Weather, future
11. Countable and uncountable words, adjectives
12. Food and Drink, reported speech
13. Indirect questions, prepositions
14. Travel and Tourism, infinitive and ing forms

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecné angličtiny na jazykové úrovni A2+.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Dana Špatenková
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, PhDr. Olga Loukotková, Mgr. Dana Špatenková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Dana Špatenková
Literatura
  • Murphy R.:. English Grammar in Use. Cambridge University Press 2004.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2013. ISBN 978-0-230-43367-0.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, 2008. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF