Anglický jazyk prezentace

Zkratka předmětu KJE/KAJP
Název předmětu Anglický jazyk prezentace
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KJE/KAJP
Název Anglický jazyk prezentace
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJP
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ2, KJE/KAJ2, KJE/OAJ2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Výuka odborného jazyka formou konzultací je zaměřena na prezentaci vlastní bakalářské práce.

Předmět je zaměřen na osvojení dovedností pro studium odborné literatury v anglickém jazyce potřebné pro vypracování abstraktu a přípravy prezentace. Důraz je kladen na samostatnou práci s podporou konzultací. Hlavním cílem předmětu je schopnost prezentovat téma své bakalářské práce.

Požadavky na studenta

Pro získání zápočtu jsou studenti povinni:
- zúčastnit se povinné kontultace,
- splnit všechny úkoly v kurzu Anglický jazyk prezentace v e-learningovém systému Moodle do konce 12. týdne semestru.

Požadavky na zkoušku:
- zápis na zkoušku v systému STAG,
- prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce (10 minut),
- krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce (5 minut).

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecného jazyka na jazykové úrovni B1.

Získané způsobilosti

Studenti ovládají odbornou terminologii týkající se obsahu jejich bakalářské práce, jsou schopni vypracovat abstrakt bakalářské práce a prezentovat cíle a metodologii bakalářské práce v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Dana Špatenková
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, PhDr. Olga Loukotková, Mgr. Dana Špatenková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Klarer, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
  • Hughes, J.; Mallett, A. Successful Presentations. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF