Přihlaste se do soutěže SVOČ

Čtvrtek 23 duben 2015 Celý den

do

Pátek 24 duben 2015 Celý den

Studenti magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty se mohou hlásit do SVOČky. Cílem soutěže je podpořit vědecké a odborné aktivity, můžete si však vyzkoušet i své prezentační a komunikační dovednosti. Vítězové jednotlivých sekcí obdrží věcné ceny. Zvláštní nesoutěžní sekce soutěže je určena i pro doktorandy.

V souladu s harmonogramem akademického roku byla vyhlášena sdělením děkana č. 44/2015 soutěž SVOČ pro akademický rok 2014/2015. Garantem soutěže je PhDr. Miloslav Lapka, CSc., členy organizačního výboru jsou Ing. Martin Pech, Ph.D. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se přihlásí nejpozději do 13. 4. 2015. Přihláška musí splňovat požadované náležitosti uvedené na internetových stránkách soutěže zde.

SVOČ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2015 a bude rozdělena do jednotlivých soutěžních sekcí. SVOČ pro studenty doktorského studijního programu proběhne ve čtvrtek a pátek 23. a 24. dubna 2015 a bude nesoutěžní.

Na čtvrtek 23. dubna je vyhlášeno pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů děkanské volno (vyjma studentů 1. ročníků bakalářského studia).

Kde
Ekonomická fakulta
Jméno kontaktu
Kontaktní telefon
387772699
Adresa události
Přejít na stránku události
Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU