Informace pro končící ročníky

 

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání (verze 4): CR, Obchod Obchodní podnikání (verze 1)
Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3,4) Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3)
Řízení a ekonomika podniku (verze 4)
Řízení a ekonomika podniku (verze 3)
Strukturální politika EU pro veřejnou správu (verze 4) Strukturální politika EU a rozvoj venkova (verze 3)
Finanční a pojistná matematika (verze 3,4)
Ekonomická informatika (verze 1)
Ekonomická informatika: verze 4

 

Přihlášky k letnímu termínu SZZ v roce 2021 - Sdělení děkana č. 133/2020.

Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek - Sdělení děkana č. 129/2020.

 Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 30 minutovým předstihem. .

Autoři bakalářských prací a diplomových prací zpracují písemné odpovědi na připomínky a otázky obsažené v posudcích vedoucího práce a oponenta a předají je zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v den jejího konání. 


Slavnostní promoce 2020

Slavnostní promoce absolventů letního i podzimního termínu SZZ,  původně plánované na 3. listopadu 2020, se z důvodu epidemiologické situace ruší. Absolventi se budou moci zúčastnit promocí v letním termínu 2021. Termín bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

  • Posudky závěrečných prací