Informace pro končící ročníky


Promoce EF JU - 26.6.2018- seznamy, sraz vždy 30 minut před začátkem promoce

1. UFŘP Bc., prezenční, ŘEP Bc., prezenční, 9,00

2. UFŘP Ing., prezenční, ŘEP Ing., prezenční+kombinovaná, 15,00

3. OP Bc.,prezenční+kombinovaná, UFŘP Bc., kombinovaná, FINMA, EKINF Bc., SPVS Bc.,prezenční+kombinovaná, SPEU Ing.,kombinovaná, 11,00

4. OP Ing.,prezenční+kombinovaná, SPEU Ing., prezenční, UFŘP Ing., kombinovaná, 13,00

Index se k SZZ na studijním oddělní neodevzdává.  Studenti musí přinést do mezního termínu zkouškového období zápisový list A pro akademický rok 2017/2018 (viz Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro končící ročníky - http://www.ef.jcu.cz/intranet/dokumenty/studium/harm_ef_1718.pdf) . Tento podepsaný zápisový list je možné odevzdat osobně na studijním oddělení EF JU v úředních hodinách nebo poslat poštou.

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací - akademický rok 2017/2018:


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání: CR, Obchod Obchodní podnikání
Účetnictví a finanční řízení podniku: verze1,2, verze 3 Účetnictví a finanční řízení podniku: verze 2, verze 3
Řízení a ekonomika podniku Řízení a ekonomika podniku
Strukturální politika EU pro veřejnou správu Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Finanční a pojistná matematika: verze 2, verze 3 Ekonomická informatika
Ekonomická informatika: verze 2, verze 3

 

Sdělení děkana č. 86/2018 - harmonogram státních závěrečných zkoušek

Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 60 minutovým předstihem. Časy v harmonogramu jsou orientační, mohou se lehce měnit.

 

Závěrečné práce