Termíny vstupních jazykových testů v přípravném týdnu

Vstupní testy proběhnou v přípravním týdnu v následujících termínech:

  • studenti prezenční formy studia všech oborů, kteří absolvují opakovací kurz SŠ matematiky: PO 25.9.2017 od 9.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia oborů UFŘP, ŘEP a SPVS, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: PO 25.9.2017 od 10.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti prezenční formy studia oborů OP, EKINF a FINMA, kteří neabsolvují opakovací kurz SŠ matematiky: ÚT 26.9.2017 od 9.30 na učebně F5 a F6;
  • studenti kombinované formy studia všech oborů: PÁ 29.9.2017 od 10.00 na učebně F5.

 

Studenti, kteří již získali jazykový certifikát (s mezinárodní platností) na minimální úrovni B1 si na základě ověření těchto dokladů u vedoucí katedry Mgr. Dany Špatenkové v přípravném týdnu nebo během prvních dvou týdnů ZS zapíší P (VTEFA, AJ1/KAJ1) a PV (NJ1, RJ1, FJ1,SJ1) předměty a bez docházky do těchto předmětů získají zápočty. 

Ukázkové jazykové testy