Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030

QK1920391
Ministerstvo zemědělství (MZe)
ČZU v Praze
Spolupříjemce
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Šlachta Martin, doc. Mgr., Ph.D. (KRM), Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM), Maxa Josef, Bc. (KRM), Sagapova Nikola, Ing. (KRM)
Externí výzkumný projekt nad 150tis.